* Article publicat a La Revista de Blanquerna el mes de gener de 2015.

Els aliments ecològics estan de moda. Gairebé un terç dels catalans n’ha con – sumit algun durant el darrer mes i, tot i que ha trobat “car” el preu, ha pres la decisió de compra per “motius de salut”. Són dades del darrer baròmetre de percepció i consum dels aliments ecològics fet per la Generalitat de Cata – lunya. Aquests hàbits responen a la interiorització dels trets de les societats modernes, constantment empeses a trobar fórmules màgiques per aconseguir l’eterna joventut. Des del punt de vista científic, però, no hi ha cap estudi que demostri que els aliments ecològics siguin més sans. És només una opció. Els experts recomanen una dieta variada, construïda sobre una informació certa i una base científica.

Pots llegir l’article complet aquí.